Muziekvereniging Amicitia Lienden stelt het zeer op prijs als u de donateurs bijdrage aan onze vereniging vanaf dit jaar automatisch aan ons gaat overmaakt.

U kunt uw bijdrage van € 5,- of € 10,- over maken naar rekeningnummer NL61RABO0330306073 van de Rabobank West Betuwe, t.n.v. muziekvereniging Amicitia o.v.v. donateurs bijdrage.

Namens Muziekvereniging Amicitia Lienden willen wij u bij voorbaat bedanken voor uw bijdrage.